Συνεμά (συνέλευση ελευθεριακής μάθησης)

Ως συνέλευση για την ελευθεριακή μάθηση νιώθουμε την ανάγκη, να απαγκιστρωθούμε απ’αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Το θεωρούμε σάπιο γιατί το μόνο που παρέχει είναι τυποποιημένες γνώσεις, με σκοπό να δημιουργεί άτομα αλλοτριωμένα, έτοιμα να ενταχτούν:

  • στην αγορά εργασίας ως μισθωτοί σκλάβοι,
  • στο κράτος ως υπήκοοι των κοινωνικών συμβολαίων της υποταγής,
  • στην αγορά ως καταναλωτές εμπορευμάτων,
  • στην επικοινωνία ως αποχαυνωμένοι θεατές μιας ζωής που άλλοι κυβερνούν.

Ως δάσκαλοι/ες, μαθητές/τριες, πολίτες αυτού του τόπου, θέλουμε:

  • Να αποδομήσουμε τις υπάρχουσες θεσμικές διαδικασίες μάθησης, που διαμορφώνουν κοινωνίες ιεραρχικές και αυταρχικές, δημιουργούν διακρίσεις και προωθούν ανθρωποφαγικές και εξουσιαστικές σχέσεις.
  • Να μελετήσουμε και να δοκιμάσουμε, με κριτική διάθεση, παραδείγματα εναλλακτικών δρόμων προς τη μάθηση μέσα από οριζόντιες συλλογικές διαδικασίες.
  • Να οργανώσουμε θεματικούς κύκλους αυτομόρφωσης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καθενός και σεβασμό στις δεξιότητες και τις επιθυμίες του.
  • Να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και την επανοικιοποίηση των εκπαιδευτικών δομών.
  • Να πάρουμε θέση και να παρέμβουμε στους κοινωνικούς αγώνες για μία κοινωνία συλλογικής ευτυχίας, ενεργών αυτόνομων πολιτών, και οδηγό το όραμα μιας αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας.

ανοιχτή συνέλευση ελευθεριακής μάθησης
στον ΚΟΙΝΟνικό χώρο ‘Φτου Ξελευθερία’
Μητροπόλεως 24Α στις Καμάρες, Βέροια

επικοινωνία: synelma@riseup.net

http://synema.espivblogs.net/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *